Улагање у ресурсе

Вртићи Предшколске установе „11. април“ у којима деца бораве испуњавају стандарде квалитета и задовољавају потребе обима делатности. Сви расположиви простори структуирани су и оплемењени, тако да су у функцији васпитно-образовног рада, уз уважавање педагошких и санитарних стандарда.

Установа, у циљу још квалитетнијег обављања делатности, у протеклом периоду обезбедила је улагања у простор и опрему својих објеката.

У свим објектима, у склопу редовног одржавања објеката, обављени су молерско фарбарски радови унутар простора самог објекта, дистрибутивних кухиња, ограда и дворишта вртића.

У склопу грађевинских радова, у објектима „Лептирић“ и „Пчелица“, урађена је  санација крова, делимична замена фасадне столарије као и уређење плафонских површина у холовима вртића. Санација крова урађена је и у вртићима „Срна“ и Славуј“. Делимична санација крова и тераса урађена је у вртићу „Наша радост“, а у вртићу „Бисер“ изведени су радови на адаптацији дела објекта – реновиране су обе дистрибутивне кухиње и замењен је део фасадне столарије. У вртићу „Маја“ извршено је комплетно уређење вешераја са набавком нове опреме за рад.

Почев од 2006. године, Установа излази у сусрет потребама породица које живе на територији Новог Београда и континуирано повећава смештајне капацитете. Те 2006. године почео је са радом вртић „Врабац“ на Бежанијској коси, 2008. године отворена су 2 нова вртића – „Ђурђевак“ и „Чаролија“, а у априлу 2012. године, на Бежанијској коси, отворен је и један од најсавременијих објеката у региону – вртић „Звездана прашина“.

Предшколска установа „11. април“, поред нових објеката, константно улаже у постојеће објекте кроз делимичну или потпуну адаптацију, па све до комплетне реконструкције истих. Потпуно нови изглед добили су вртићи „Изворчић“, „Бамби“, „Чуперак“, „Весна“, „Маслачак“, „Срећко“, „Шећерко“, „Маја“, „Полетарац“, „Чигра“ и „Бајка“.

Да би додатно повећала степен сигурности деце и запослених, Предшколска установа „11. април“ је у свим својим вртићима увела видео надзор којим се прате сви улази у објекте.

У циљу боље организације и квалитетније комуникације корисника са предшколском установом, све службе (Управа ПУ „11. април“, служба рачуноводства, кадровска и правна служба) су пресељене у зграду јасленог објекта „Невен“, тако да родитељи и запослени све потребне информације могу добити на једном месту.

Као што брине о потребама и интересима корисника, Установа брине и о потребама запослених кроз реализацију потреба стручног усавршавања па сви запослени имају могућност одабира многобројних семинара, трибина, креативних радионица, где стичу додатно знање и вештине за унапређивање квалитета у раду са децом у групама, али и родитељима у поподневним терминима, у склопу програма „Више од игре“. Свим запосленима је обезбеђена радна униформа – одећа и обућа.

Предшколска установа „11. април“, пратећи потребе у васпитним групама, обезбеђује сав потребан материјал и средства за квалитетан рад са децом. Поред потрошног дидактичког материјала, деци су, у складу са узрасним потребама, обезбеђени и научно истраживачки инструменти, музички инструменти Орфовог инструментаријума, као и играчке (конструктори, алати за имитативне игре, лутке и др.).

Предшколска установа „11. април“ ће и у будуће стремити да предвиди потребе корисника и запослених како би унапредили квалитет наших услуга, у складу са усвојеном Политиком квалитета и визијом која је у њој представљена.