ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Одговорно лице за информације од јавног значаја у Предшколској установи „11 април“, Нови Београд:

  1. НАТАША РАДОВАНОВИЋ, правник,  телефон 011/2603-042,066/468-078, електронска пошта: natasa.radovanovic@11april.rs
  2. ТАМАРА СЕРДАРЕВИЋ , аналитичар ѕа људске ресурсе, телефон 011/2603-042,069/220-8742, електронска пошта: tamara.resursi@11april-nbgd.edu.rs