ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Одговорно лице за информације од јавног значаја у Предшколској установи „11 април“, Нови Београд:

  1. НАТАША РАДОВАНОВИЋ, правник,  телефон 011/2603-042, електронска пошта: info@11april-nbgd.edu.rs
  2. АНА ТОМОВИЋ, правник, телефон 011/2603-042, електронска пошта: info@11april-nbgd.edu.rs