О нама

ДИРЕКТОР ПУ “11.АПРИЛ“
Г-ђа Маја Стефановић

Маја Стефановић, дипломирани васпитач у предшколским установама- мастер

У Предшколској установи “11.април“ Нови Београд, ангажована је од 1995. године, као васпитач. Септембра2004. године именована је за помоћника директора, а Одлуком Управног одбора новембра 2004. постављена је на место в.д. директора Предшколске установе “11.април“. За директора Предшколске Установе “11. април“  именована је марта 2005. године Одлуком Управног одбора и Министра просвете и спорта. Детаљније

Капацитет и објекти

Предшколску установу „11.април“   похађа  око 8000 деце. Нашу Установу чине јасле и вртићи Новог Београда. Постоје 30 наменски грађених објеката, од којих су 19 комбиновани (јасле и вртић), 10 објеката вртића и 1 објекат намењен деци јасленог узраста. Поред наведених наменских објеката користи се и простор у 5 депаданаса (вртић „Шврћа“), као и у адаптираном пословном простору (вртић „Ђурђевак“).
Детаљније

Делатност Установе и облици рада


У вртићима Новог Београда Ваша деца могу се укључити у следеће облике боравка :

 • целодневни боравак у трајању од 11 часова дневно
  – за децу до три године у јаслама о којима се брину медицинске сестре;
  – за децу од три до седам година о којима се брину васпитачи;
  – за децу која бораве у поподневним сатима / до 22 часова /;
  – за децу са сметњама у развоју, васпитно – образовни рад у развојним групама обављају дефектолози- васпитачи;
 • припремни предшколски програм у трајању од 4 часа дневно који за сву децу у години пред полазак у школу реализују васпитачи;
 • за децу која су на болничком лечењу у Институту за мајку и дете организован је васпитно образовни рад који реализују васпитачи наше Установе.

Детаљније

Централна уписна комисија

 

Предшколска установа „11.април“ сваке године у мају месецу расписује конкурс за пријем деце. Одлуку о пријему деце доноси Централна yписна комисија, коју именује директор yстанове. Kомисија ради по критеријумима за пријем деце у предшколске установе које је донела Скупштина Града. Како би изашли у сусрет својим корисницима комисија за пријем деце током целе године прати стање у вртићима и врши упис деце у складу са расположивим капацитетима.
Детаљније

Стручни сарадници

Стручни сарадници обављају послове којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружају помоћ деци, родитељима и васпитачима. Детаљније

Сарадници

Сарадници у Предшколској установи „11. април“ обављају послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита.
Детаљније

Радно време