Дневни распоред

Дневни распоред
06.00 – 07.00 Јутарње дежурство
07.00 – 08.30 Јутарње активности и пријем деце, јутање телесно вежбање
08.30 – 09.00 Доручак
09.00 – 11.30 Васпитно образовне активности
11.30 – 12.00 Ужина
12.00 – 14.00 Активни и пасивни одмор ППП
14.30 – 15.00 Ручак
15.00 – 16.30 Васпитно образовне активности
16.30 – 17.00 Поподневна ужина
17.00 – 18.00 Заједничке активности деце свих узраста