О нама

Директор ПУ „11. април“ Нови Београд

  • Јелена Дубљевић

 

Секретар Установе

  • Александра Марин

 

Комисија за упис

Централна уписна комисија

 

Предшколска установа „ 11.Април “ сваке године расписује редован конкурс за пријем деце.
Одлуку о пријему деце доноси Централна yписна комисија, коју именује директор yстанове.
Kомисија ради по критеријумима за пријем деце у предшколске установе (Статут и Правилник о ближим условима за
утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу). Комисија врши пријем захтева током целе године, а
упис деце у вртиће ради се у складу са расположивим капацитетима установе.
У току радне 2022/23. године комисија са родитељима ради четвртком од 09-15 часова у ул. Народних хероја 12а

Дечји вртићи Новог Београда – некад и сад

Прве дечје јаслице на територији X рејона града Београда (касније названим Нови Београд), помињу се у сачуваним документима као Дечије јаслице бр.15. и то 1.6.1951.год. за узраст до три године. Јаслице су биле у надлежности Савета за народно здравље и социјалну политику. У почетку су са децом радиле болничарке, а од новембра 1951. биле су примљене дечје неговатељице. У јаслицама су тада радили и куварица, економ  и административни манипулант.

Детаљније

Делатност Установе

Делатност Установе и облици рада

 

У вртићима Новог Београда Ваша деца могу се укључити у следеће облике боравка :

  • целодневни боравак у трајању од 11 часова дневно – за децу до три године у јаслама о којима се брину медицинске сестре; – за децу од три до седам година о којима се брину васпитачи; – за децу која бораве у поподневним сатима / до 22 часова /; – за децу са сметњама у развоју, васпитно – образовни рад у развојним групама обављају дефектолози- васпитачи;
  • припремни предшколски програм у трајању од 4 часа дневно који за сву децу у години пред полазак у школу реализују васпитачи;
  • за децу која су на болничком лечењу у Институту за мајку и дете организован је васпитно образовни рад који реализују васпитачи наше Установе.

 

Наша Установа пружа на располагање родитељима саветодавну помоћ стално присутних медицинских сестара за превентивну здравствену заштиту  у сваком вртићу  и Тима стручних сарадника – педагога,психолога, логопеда и стручног сарадника за физичко и ликовно васпитање, као и сарадника – социјалних радника.

Капацитет и објекти

Предшколску установу „11.април“   похађа  близу 9000 деце. Нашу Установу чине јасле и вртићи Новог Београда. Постоје 30 наменски грађених објеката, од којих су 22 комбиновани (јасле и вртић), 7 објеката вртића и 1 објекат намењен деци јасленог узраста. Поред наведених наменских објеката користи се и простор у 5 депаданаса (вртић „Шврћа“), као и у адаптираном пословном простору (вртић „Ђурђевак“), и наменски грађен простор у стамбеној згради (вртић „Чаролија“).

У оквиру Установе организоване су развојне групе за децу са сметњама у развоју(у вртићу „Пчелица“) и 14 група за децу на болничком лечењу у Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“.

Обавезни Припремни предшколски програм ове школске године организоваће се у  десет група четворочасовног боравка, од којих  6 група борави у објектима Предшколске установе „11. април“, а 4 групе  су смештене у  просторијама О.Ш. „Марко Орешковић“, О.Ш. „Борислав Пекић“ и О.Ш. „Драган Лукић“.

Сарадници

Сарадници у Предшколској установи „11. април“ обављају послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита.

Послове унапређивања социјалне заштите у Предшколској установи „11. април“ обављају социјални радници.

Послове којима се остварује и унапређује нега и превентивно-здравствена заштита у нашој Установи обављају сарадници за превентивну здравствену заштиту.

Послове унапређивања исхране у Предшколској установи „11. април“ обављају нутриционисти.

 

Стручни сарадници

Стручни сарадници обављају послове којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружају помоћ деци, родитељима и васпитачима.

Тим стручних сарадника Предшколске установе „11. април“ чине педагози, психолози, логопед, педагог за ликовно и педагог за физичко васпитање.

Радно време

Радно време вртића: од 7.00 до 17.00 са дежурством од 6.00 до 7.00 и од 17.00 до 18.00 часова

Радно време Управе : од 07.30 до 15.30 часова

Стручни сарадници и сарадници: од 8.00 до 17 часова

Сарадници за превентивно здравствену заштиту: од 8.00 до 15.00 часова

Сарадник за исхрану – дијететичар/нутрициониста: од 7.00 до 14.00 часова

Централна уписна комисија за пријем деце: сваког четвртка од 9.00 до 15.00 часова