КАКО СЕ УЧИ КРЕАТИВНОСТ

Креативност је, наравно, нешто што се не учи и чему се дете не може подучавати, али како је предшколски узраст врло плодан период за развој најразличитијих потенцијала детета, важно је искористити га на најбољи могући начин и код детета „засејати“ креативан подстицај.

Деца имају урођену потребу за игром, па тако и за стваралаштвом и креативном игром, којој приступају без амбиције да постигну резултат који се естетски вреднује. Управо из тог спонтаног препуштања стваралачком импулсу и уживања у самом процесу, долази и сва свежина и искреност којом плени дечији ликовни израз. Детаљније

УЛОГА ИГРЕ У РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Игра има значајну улогу у развоју и учењу предшколског детета. Деца се играју из задовљства али за њих, она није само забава већ активност којом задовољавају своје основне потребе. Игра најпотпуније обезбеђује јединство физичког, интелектуалног и социо-емоционалног развоја детета. Дете кроз игру упознаје свет одраслих и на различите начине га доживљава. Због специфичне структуре менталних функција у детињству, игра детета је неспецијализована активност, активност у којој се изражава целовита личност детета.

У васпитно образовном погледу највећа вредност игре огледа се у томе што је у стању да привуче и одржи дечју пажњу на одређеним садржајима, мотивише их да активно учествују у одређеним ситуацијама.

Детаљније

ИГРАЧКЕ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ И ДЕЧАКЕ

Значај игре

Игра је синоним за велики део детињства и представља дететов свеукупни физички и психички покретач. Она подстиче све аспекте дечјег развоја и најбоља је припрема за улазак у свет одраслих.

Дете се у свему угледа на одрасле, тако да је игра заправо репрезент стварности у којој дете живи. Деца уживају у игрању улога у игри, препуштају се машти, ослобађају енергију и задовољавају своје потребе.

Изостанак игре у понашању детета може указати на озбиљније поремећаје или развојне сметње. Детаљније

САВЕТИ ЛОГОПЕДА РОДИТЕЉИМА ДЕЦЕ КОЈА МУЦАЈУ

Ако код свог детета приметите неке знакове муцања или ако се муцање већ јавило треба затражити помоћ стручњака: логопеда, психолога и педијатра.

Не скретати детету пажњу на властити говор, не исправљати га, не упозоравати и не кажљавати.

 1. Обезбедити детету мир, подржавати топлу, угодну атмосферу са што мање узбуђења.
 2. Говорити без прекидања и упадања један другоме у реч.
 3. Избегавати пред дететом било какве расправе и свађе.
 4. Не допустити детету да гледа телевизијске емисије и филомове пуне насиља. Детаљније

РАЗВОЈ САМОПОШТОВАЊА И САМОСТАЛНОСТИ КОД ДЕЦЕ

Начин на који ће деца ступати у интеракцију са другима и колико ће бити успешни у свом учењу зависи од тога како се осећају у вези свог понашања. Један од кључних предуслова учења јесте да се осећају добро и да имају поверења у своје способности. Особе које имају позитиван утисак о себи, имају утисак да могу и нешто вредно да допринесу, да раде у правцу остваривања својих циљева и приступају проблему са позитивним очекивањима и задовољством.

Дечје самопоштовање зависи од подршке коју им дају одрасли. Деца која знају да су вољена и да одрасли цене њихове напоре, у складу са могућностима, имаће високо самопоштовање. Охрабривана и награђивана деца имаће више успеха у учењу и осталим аспектима живота, као што су односи са другима и одговорност. Детаљније

ЛОГОПЕД У ВРТИЋУ

Говор и језик, заједно са мишљењем, чине најсложеније функције људског организма, и не служе само као средство комуникације, већ и као средство сазнавања света у коме живимо. Језик и говор се појављују, развијају, богате и увежбавају управо на узрасту деце у вртићу, тако да је Предшколска установа право и време и место за откривање недостатака, стимулисање развоја и богаћење говора и језика.

Да бисмо знали да ли смо на правом путу, требало би да гледамо у мапу, овог пута, то је чувена „Развојна мапа“. Намена ове мапе је да се искористи као орјентациона основа за организовање активности деце, никако као правило у које треба да „утерамо“ децу. Свако дете је посебно на свој начин, и сазрева одређеном брзином. Детаљније

АДАПТАЦИЈА

Прилагођавање детата на живот у вртићу

Пре првог дана у вртићу:

 • Посетите са дететом вртић.
 • Упознајте се са васпитачима простором и распоредом дневних активности.
 • Причајте о вртићу уз осмех и истичите позитивне стране – дружење, игра, одрастање…
 • Обавестите васпитача о неким важним стварима о детету, значајним за његов боравак у вртићу (навике, здравствено стање, особености…).
 • Обавите потребне лекарске прегледе.
 • Испланирајте слободно време неопходно за добро превазилажење периода адаптације.
 • Информишите се о правима и обавезама родитеља и Установе (пано за родитеље, уговор).

  Детаљније