ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ДОБРА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА УГРАДЊОМ И ОДРЖАВАЊЕМ ОПРЕМЕ У КУХИЊАМА, ВЕШЕРАЈИМА СА СЕРВИСИРАЊЕМ КЛИМА УРЕЂАЈА

КД-набавка рез. делова са уградњом и одрж. опреме у кухињама и вешерајим…

Poziv za podnosenje ponude-Д 20-05

Измене конкурсне документације ЈН 20-05

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда текуће поправке и одржавање зграда и објеката- радови на кровoвима 6 вртића „Драган Лаковић“, „Звездана прашина“, „Маја“, „Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“. ЈН бр. Р 19-07

OBAVESTENJE PREGOVARCKI POSTUPAK

konkusna dokumentacija radovi -radovi na krovоvima 6 objekata

ODLUKA O DODELI UGOVORA- RADOVI 6 вртића
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ.УГОВОРУ – 6 вртића Р 19-07

УСЛУГЕ – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

kd usluge tekuceg odrzavanja i popravke oprema za javnu bezbednost У 18-…

Poziv za podnoenje ponuda U 18-11

Продужење рока за подношење понуда- 03.05.2019

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ текуће. поп. и одрж. опр. за јавну безбедност

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ одр. опр.за ј.безб.

Продужење рока за подношење понуда- 30.04.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ опрема за јавну безбед.

ODLUKA O DODELI UGOVORA – У 18-11

захтев за заштиту права
одлука о додели уговора

решење

odluka o dodeli ugovora 1

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU U 18-11

ODLUKA O DODELI UGOVORA – Tekuće pop. i održ. op. za j. bezbednost

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-УСЛУГЕ УМРЕЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ПРИСТУП ИНТЕРНЕТУ

Poziv za podnosenje ponude U 19-03

КД Интернет У 19-03

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ интернет 2019

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ интернет У 19-03

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ интернет У 19-03 – 18-02

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ интернет У 19-03

Продужење рока за подношење понуда- интернет

Продужење рока за подношење понуда- интернет

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ интернет 2019- 19.02

Продужење рока за подношење понуда- 26.02

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ интернет 2019- 20.02

ODLUKA O DODELI UGOVORA – У 19-03

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU У 19-03

НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

KD-Nabavka materijala za odrzavanje zgrada 2018

Poziva za podnosenje ponuda D 18-01
Измена КД Д 18-01

Измена КД Д 18-01

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 30.05.2018.
Измена КД Д 18-01 – 31.05.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Д 18-01

Образац 3- Образац структуре цене- Коначан након измена

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 31.05.2018.
Измена КД Д 18-01 – 31.05.2018..

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 31.05.2018…
Измена КД Д 18-01 – 01.06.2018

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Д 18-01

Образац 3- Образац структуре цене- КОНАЧАН НАКОН ИЗМЕНА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 01.06.2018.
ODLUKA O DODELI UGOVORA -Д 18-01 мат.за одрж.зграда

OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU D 18-01

Набавка резервних делова са уградњом и одржавањем опреме у кухињама и вешерајима

Poziv za podnosenje ponude-Д 18-08

КД-набавка рез. делова са уградњом и одрж. опреме у кухињама и вешерајим…

ODLUKA o dodeli ug. D18-08
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU- У 18-01 тек поправке и одрж опр за ј…
OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU D18-08