Анкете

Поштовани родитељи,
Упитник за родитеље и анкете су веома важан корак при вредновању квалитета рада и остварености циљева и стандарда постигнућа свих сегмената рада, а у функцији развоја Предшколске установе „11.април“. Кроз сарадњу породице и предшколске установе отвара се могућност да заједнички креирамо и развијамо специфичности Установе и унапређујемо сарадњу са корисницима. У ту сврху оформили смо неколико анкета, При упису у нашу Установу, било би нам од значаја да попуните образац Улазна анкета П6-У3-Е1 која нам отвара могућност да заједнички креирамо и развијамо специфичности Установе и унапређујемо добру сарадњу са Вама. У току године нудимо Вам образац Анкета за мерење задовољства корисника П6-У3-Е6 која је веома важна за вредновање квалитета рада и остварености циљева и постигнућа кроз сегменте рада наше Установе. Приликом исписа из наше Установе, молимо Вас да попуните образац Излазна анкета П6-У3-Е2 и дате нам Ваше мишљење о боравку Вашег детета у нашој Устамнови. Ваши одговори били би нам од великог значаја за унапређивање и побољшање квалитета услуга.

Молимо вас да преузмете обрасце у електронској форми, питања пажљиво прочитате и на свако одговорите. Нема тачних и нетачних одговора. Упитник је анониман. Попуњен образац нам можете послати у електронској форми на адресу info@11april-nbgd.edu.rs или донети лично на адресу Ул. Народних хероја 12а.

Излазна анкета
Улазна анкета
Анкета за мерење задовољства корисника