ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД

Поштовани,

Уверења о похађању припремног предшколског програма, можете преузети у Служби рачуноводства, Ул. Народних хероја 12а, радним данима од 08-16часова.