„МАЈА“ – ТРАГОМ ПЕРА

У октобру месецу деца средњих група вртића „Маја“ развиле су пројекат „Трагом пера“.

Пројекат је започет у дворишту вртића проналажењем пера. Развијао се уз активно учешће деце, родитеља и васпитача.

Упознајемо, сазнајемо, истражујемо живот, обичаје, културно наслеђе индијанских племена, и презентујемо усвојена знања.

Кроз рад са децом проистекле су: зидне новине, интерактивни пано, видео-бим презентација и квиз знања.

Реализоване су логичко-математичке активности: препознавање, именовање, упоређивање, груписање према уоченим сличностима и разликама ( животиња Северне Америке). Подстицање логичких операција коресподенције, класификовања и серијације.

Током пројекта са децом се радило на развоју ситне моторике кроз обогаћивање перцептивних и моторичких способности.

Говорно стваралаштво: значење имена, драмске игре и драматизације, „Ја, главни јунак приче“.

Овај пројекат употпуњен је ликовним активностима: израда хватача снова, огрлица, индијанских шатора, костима ..