ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ДОБРА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА УГРАДЊОМ И ОДРЖАВАЊЕМ ОПРЕМЕ У КУХИЊАМА, ВЕШЕРАЈИМА СА СЕРВИСИРАЊЕМ КЛИМА УРЕЂАЈА

КД-набавка рез. делова са уградњом и одрж. опреме у кухињама и вешерајим…

Poziv za podnosenje ponude-Д 20-05

Измене конкурсне документације ЈН 20-05