СТРАТЕГИЈЕ ЗА ДЕЦУ СА МОТОРИЧКИМ ТЕШКОЋАМА

Припремио Дамир Мујчиновић, дефектолог васпитач