„ЗВОНЧИЋИ“ – ЗДРАВ ВРТИЋ

Медицинска сестра на пословима неге и превентивно здравственој заштите, Весна Васиљевић Драгељевић је у оквиру редовног спровођења здравствено-васпитног садржаја из Програма „Здрав вртић“ обрадила тему Основна грађа човековог тела и његове функције.
Услед интересовања детета из предшколске групе које је у вртић донело књигу о грађи тела, проистекао је рад „Моје тело има свашта“, са предшколским групама.
У раду су коришћене енциклопедије, анатомски пластични модел лутке са органима, посебни модели органа, електронски прикази, постери и слике. Деца су правила приказ коштаног система од различитих врста материјала од којих су прављене пазле и колаж. Правила су приказ нервног система кроз капе са сликом мозга. Систем за дисање су приказала израдом плућа су кесама и сламчицама. Систем органа за варење су препознавала именовањем органа на моделима лутке. У сарадњи са мајком лекаром деца су се упознала са радом срца и крвних судова и учестовала у осмишљеној игри ради приказа рада преткомора и комора.
Родитељи су са децом на радионици правили макету крвних судова.
Кроз бројне реализоване активности приближена им је тема о анатомији људског тела.Деца су се упознала са изгледом,грађом и функцијом органа и системима органа ,и усвојила нове појмове и стекла практична знања где се који орган налази.
Деца са тешкоћама у развоју су учествовала у активностима.
Панои су обогатили физичку средину и изазвали интересовање деце из других узрасних група.
Планира се наставак активности ради обраде преосталих система:мишићног,чулног…