„ЗВОНЧИЋИ“ – НОВА САЗНАЊА О ЧУВАЊУ ЗДРАВЉА

У оквиру пројекта „Здрaве навике“, који у старијој јасленој групи реализују мед.сестре-васпитачи Дејана Максимовић, Слађана Арсић и Марија Јапунџа,реализована је активност „Чик погоди ко сам“ – занимање људи, лекар и мед.сестра. Активну улогу у реализацији, имали су родитељи из групе. Родитељи деце су припремили сав неопходан материјал за активност (завоје, шпатуле, стетоскопе, топломере, ханзапласте, шприцеве итд..),а деца су имала прилику да буду у улози пацијента и лекара и тако су уз мноштво садржаја имала могућност да стекну нова сазнања о здрављу и задравим навикама.