Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда текуће поправке и одржавање зграда и објеката- радови на кровoвима 6 вртића „Драган Лаковић“, „Звездана прашина“, „Маја“, „Петлић“,“Звончићи“,“Врабац“. ЈН бр. Р 19-07

OBAVESTENJE PREGOVARCKI POSTUPAK

konkusna dokumentacija radovi -radovi na krovоvima 6 objekata

ODLUKA O DODELI UGOVORA- RADOVI 6 вртића
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉ.УГОВОРУ – 6 вртића Р 19-07