„СРНА“ – ПРИМЕНА РОБОТА У РАДУ СА ДЕЦОМ

Примена Бибот робота у раду са децом

У понедељак, 19.11.2018., реализована је активност са предшколском групом, уз употребу Бибот робота, а у циљу развоја рачунарског размишљања на раном узрасту.
Коришћење Бибот робота употпунило је активност обраде књижевног текста „Веома гладна гусеница“, Ерика Карла. У уводном делу активности, деци је прочитана прича „Веома гладна гусеница“, уз коришћење фотографија, а са акцентом на храну коју је гусеница појела и њен тачан редослед. Након тога, деца су помоћу Бибот робота сакупљала храну оним редоследом којим ју је гусеница конзумирала, при чему су пратила одговарајући алгоритам.
Активност је завршена илустрацијом лептира, у складу са крајем приче.