РЕАЛИЗАЦИЈА РАДИОНИЦА СА ДЕЦОМ О ОСНОВАМА ПРОГРАМИРАЊА

У периоду од априла до августа 2018.године, учеснице курса о основама програмирања у раду са децом Наташа Анђелковић, Александра Јоцић и Тамара Стојић реализовале су 10 радионица са децом планираних пројектом.
25.април „Шта је робот“ – чему служи, зашто га је човек направио упознавање карактеристика робота, имитативне игре, нацртај/ направи свог робота.
26.април „Управљање роботом“ – видео снимак о роботу, разговор како се контролише/ управља роботом, игре са инструкцијама, креирање путања за кретање фигурица.
9. мај „Шта је робот и како га програмирати“ – интерактивна дискусија о роботима, упознавање карактеристика Мicro Bit робота, практичне примене новостечених знања о роботима.
30. мај – разговор са децом о томе како робот зна коју радњу треба да изврши, овладавање инструкцијама „напред“, „окрет лево“ и „окрет десно“, увођење концепта „петља“.
14.јун „Погоди која је моја функција“ – разговор са децом о њиховом схватању начина фунционисања рачунара. Након тога организована је игра у оквиру које су деца стављена у ситуацију да на практичан начин открију функцију рачунара.
28.јун „Рад у графичком окружењу – Lightbot app“ – увођење деце у рад са апликацијом која их корак по корак уводи у концепте: секвенце, процедуре, петља…, решавање задатака путем рада у малим групама коришћењем кодирања како би програмирали робота и довели га до означеног места где је потребо да се упали лампица.
2. јул „Петље, варијабле и поступци кроз игру и програм Scratch“ – игра „Д-О-Л-Е“ у циљу упознавања са појмовима петља, варијабла, поступак и разумевање њиховог значења, игра „Програмирај ме“, креирање анимација.
8.јул „Бибот робот у лавиринту и на ливади“ – игра „Робот“ – васпитач је у улози робота и деца му дају инструкције како да извади робота из ормара и постави га на таблу за игру. Игра „Лавиринт“ – робот треба да прође кроз лавиринт од коцака. Игра „Шарена ливада“ – на табли заигру постављају се цветове различитих боја, испод сваког цвета се налази неки од знакова чија су значења објашњена деци. Задатак деце је да дођу до одређеног цвета али водећи рачуна о знацима.
2.август „Слике од пиксела и бинарни језик“ – интерактивна дискусија уз фотографије на којима су видљиви пиксели, објашњење појма пиксела. Интерактивна дискусија о рачунарима и начину њиховог комуницирања са корисницима, објашњење појма бинарни језик. Игре „Пиксели“ и „Моја слика од пиксела“.
7.август „Кодирање кроз игре у апликацијама Code-a-pillar, Lightbot и Run Marco“ – коришћењем уређаја Micro.bit деца се деле у две екипе: једна која задаје налоге роботу а друга која их извршава. Објашњење и фунцкионисање апликација Code-a-pillar, Lightbot и Run Marco. Кодирање у датим аплиакцијама индивидуално или пару.