РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ВАСПИТАЧЕ

У четвртак 21.јуна у вртићу „Бисер“, учеснице курса о основама програмирања у раду са децом одржале су угледне активности за васпитаче на следеће теме:
„ Рачунарско размишљање у играма без употребе технологије“ која је имала за циљ подстицање развоја рачунарског размишљања код деце. Деца су се кроз ову активност упознала са три основне карактеристике робота – сензор, одлука и акција.
„Развој рачунарског размишљања у играма са Бибот роботом“ која је имала за циљ упознавање деце са Бибот роботом али и основним принципима кодирања и програмирања.
„Развој рачунарског размишљања кроз игре и игролике активности коришћењем уређаја Makey Makey“ – учешћем у овој активности деца су имала прилику да стекну знања о различитим начинима креативне употребе рачунара.
Активностима је присуствовало преко 20 васпитача. Учеснице мобилности су на конкретан и практичан начин упознале присутне са знањима која су стекла на курсу у Дилингену.
Угледне активности представљају увод у радионице са васпитачима које ће се реализовати током септембра и октобра а на којима ће се васпитачи практично обучавати за примену основа програмирања у раду са децом.