ПРОЈЕКАТ „ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ“

Пројекат „Знање за будућност – подршка развоју дигиталних компетениција код запослених и деце“ који је припремио тим запослених у ПУ „11.април“ одабаран је за финансирање у оквиру Еразмус+ пројеката мобилности за школе и предшколске установе за 2017. годину.
Пројекат ће бити финасниран средствима из Европске уније и реализоваће се у периоду од 20. децембра 2017. године до 19. децембра 2018. године. У прилогу можете погледати сажетак пројекта.

Више информација о пројекту можете прочитати на овом линку(.PDF).