Обавештење за родитеље

Поштовани,

Од 20.06.2016. године, након објављивања спискова примљене деце, Централна уписна комисија врши пријем жалби.

Рок за подношење жалби је осам дана од дана објављивања спискова.

Жалбе се подносе Централној уписној комисији у просторијама Управе ПУ „11.април“, канцеларија бр. 3, ул. Народних хероја бр. 12а, у периоду од 08 до 16 часова.

С поштовањем,

Централна уписна комисија