ИЗГРАДЊА АРХИВЕ СА ГАРАЖОМ И ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА – ВРТИЋ „СЛАВУЈ“ СА ЦЕНТРАЛНОМ КУХИЊОМ „МАЈА“

Позив за подношење понуда – 18.12.2015.

Конкурсна документација – 18.12.2015.

Измена КД – 21.12.2015

Измењена страна 6

Одговор на питање – 22.12.2015.

Одлука о додели уговора – 28.12.2015.

Линк за портал јавних набавки града Београда – https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=123681