Стручни надзор, Услуге вршења надзора на градилишту, у централној кухињи „Весна“ у вртићу „ Весна“ и централаној кухињи „Лане“ у вртићу „Срна“ и централној кухињи ,,Сунце“ у вртићу ,,Сунце“

Позив за подношење понуда – 21.07.2015

Конкурсна документација – 21.07.2015.

Обавештење о продужењу рока – 27.07.2015

Измена КД – 27.07.2015

Стране 6 и 29

Одговор 1 – 24.07.2015.

Одговор 2 – 27.07.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА – U 15-09 – 27.8.2015.

Линк за портал јавних набавки града Београда – https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=111836