Текуће инвестиционо одржавање објекта централне кухиње „Сунце“ у вртићу „ Сунце“

Позив за подношење понуда – 19.06.2015.

Конкурсна документација – 19.06.2015.

Измена КД – 02.07.2015.

Измењена КД – 02.07.2015.

Измена КД – 10.07.2015.

Предмер и предрачун – 10.07.2015.

Обавештење о закљученом уговору – R 15-03 – 27.8.2015.

Линк за портал јавних набавки града Београда – https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109620 – На линку при одабиру КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у рубрици ПИТАЊА И ОДГОВОРИ можете преузети ШЕМЕ објеката.