Текуће и инвестиционо одржавање објеката: Централне кухиње ,,Весна“ у вртићу ,,Весна“ и Централне кухиње ,,Лане“ у вртићу ,,Срна“ ЈН Р 15-01

Позив за подношење понуда – 12.06.2015.

Конкурсна документација – 12.06.2015.

Измена јавног позива – 22.06.2015.

Страна 2

Измена КД – 22.06.2015.

Стране 3,7 и 17

Измена КД – 30.06.2015.

Измењена КД

Одговор – 30.06.2015.

Обавештење о продужењу рока – 10.07.2015.

Измена КД – 10.07.2015.

Предмер и предрачун

Одговор на питање – 26.08.2015.

Обавештење о закљученом уговору – R 15-01 – партија 1 – 27.8.2015.

Обавештење о закљученом уговору – R 15-01 партија 2 – 27.8.2015.

Линк за портал јавних набавки града Београда – https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=109138 – На линку при одабиру КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у рубрици ПИТАЊА И ОДГОВОРИ можете преузети ШЕМЕ објеката.