Комисија за упис

Централна уписна комисија

 

Предшколска установа „ 11.Април “ сваке године расписује редован конкурс за пријем деце.
Одлуку о пријему деце доноси Централна yписна комисија, коју именује директор yстанове.
Kомисија ради по критеријумима за пријем деце у предшколске установе (Статут и Правилник о ближим условима за
утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу). Комисија врши пријем захтева током целе године, а
упис деце у вртиће ради се у складу са расположивим капацитетима установе.
У току радне 2022/23. године комисија са родитељима ради четвртком од 09-15 часова у ул. Народних хероја 12а