Комисија за упис

Централна уписна комисија

 

Предшколска установа „11.април“ сваке године расписује редован конкурс за пријем деце. Одлуку о пријему деце доноси Централна yписна комисија, коју именује директор yстанове. Kомисија ради по критеријумима за пријем деце у предшколске установе (Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу). Комисија врши пријем захтева током целе године, а упис деце у вртиће ради се у складу са расположивим капацитетима. У току радне 2016/2017. године комисија са родитељима ради уторком од 13-15 часова у ул. Народних хероја 12а.