ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ДВОРИШТА-Централаних кухиња : „Весна“ у вртићу „Весна“ и „ Лане“ у вртићу „Срна“

Позив за подношење понуда – 25.03.2015.

Конкурсна документација – 25.03.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – 21.04.2015.

Линк за портал јавних набавки града Београда – https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=103050