Делатност Установе

Делатност Установе и облици рада

 

У вртићима Новог Београда Ваша деца могу се укључити у следеће облике боравка :

  • целодневни боравак у трајању од 11 часова дневно – за децу до три године у јаслама о којима се брину медицинске сестре; – за децу од три до седам година о којима се брину васпитачи; – за децу која бораве у поподневним сатима / до 22 часова /; – за децу са сметњама у развоју, васпитно – образовни рад у развојним групама обављају дефектолози- васпитачи;
  • припремни предшколски програм у трајању од 4 часа дневно који за сву децу у години пред полазак у школу реализују васпитачи;
  • за децу која су на болничком лечењу у Институту за мајку и дете организован је васпитно образовни рад који реализују васпитачи наше Установе.

 

Наша Установа пружа на располагање родитељима саветодавну помоћ стално присутних медицинских сестара за превентивну здравствену заштиту  у сваком вртићу  и Тима стручних сарадника – педагога,психолога, логопеда и стручног сарадника за физичко и ликовно васпитање, као и сарадника – социјалних радника.