Капацитет и објекти

Предшколску установу „11.април“   похађа  близу 9000 деце. Нашу Установу чине јасле и вртићи Новог Београда. Постоје 30 наменски грађених објеката, од којих су 22 комбиновани (јасле и вртић), 7 објеката вртића и 1 објекат намењен деци јасленог узраста. Поред наведених наменских објеката користи се и простор у 5 депаданаса (вртић „Шврћа“), као и у адаптираном пословном простору (вртић „Ђурђевак“), и наменски грађен простор у стамбеној згради (вртић „Чаролија“).

У оквиру Установе организоване су развојне групе за децу са сметњама у развоју(у вртићу „Пчелица“) и 14 група за децу на болничком лечењу у Институту за мајку и дете „Др Вукан Чупић“.

Обавезни Припремни предшколски програм ове школске године организоваће се у  десет група четворочасовног боравка, од којих  6 група борави у објектима Предшколске установе „11. април“, а 4 групе  су смештене у  просторијама О.Ш. „Марко Орешковић“, О.Ш. „Борислав Пекић“ и О.Ш. „Драган Лукић“.