Стручни сарадници

Стручни сарадници обављају послове којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружају помоћ деци, родитељима и васпитачима.

Тим стручних сарадника Предшколске установе „11. април“ чине педагози, психолози, логопед, педагог за ликовно и педагог за физичко васпитање.