Сарадници

Сарадници у Предшколској установи „11. април“ обављају послове којима се унапређују нега, исхрана, превентивно-здравствена и социјална заштита.

Послове унапређивања социјалне заштите у Предшколској установи „11. април“ обављају социјални радници.

Послове којима се остварује и унапређује нега и превентивно-здравствена заштита у нашој Установи обављају сарадници за превентивну здравствену заштиту.

Послове унапређивања исхране у Предшколској установи „11. април“ обављају нутриционисти.