Радно време

Радно време вртића: од 7.00 до 17.00 са дежурством од 6.00 до 7.00 и од 17.00 до 18.00 часова

Радно време Управе : од 8.00 до 17.00 часова

Радно време рачуноводства: од 8.00 до 16.00 часова

Стручни сарадници и сарадници: од 8.00 до 17 часова

Сарадници за превентивно здравствену заштиту: од 8.00 до 15.00 часова

Сарадник за исхрану – дијететичар/нутрициониста: од 7.00 до 14.00 часова

Служба за бригу о корисницима: 8.00 до 16.00 часова

Централна уписна комисија за пријем деце: сваког уторка од 12.00 до 15.00 часова