Куповина текстилног и осталог материјала за потребе вртића

Позив за подношење понуда – Куповина текстилног и осталог материјала 31.12.2014

Конкурсна документација – Куповина текстилног и осталог материјала 31.12.2014

Обавештење о продужењу рока – Куповина текстилног и осталог материјала 08.01.2015

Измена КД – Куповина текстилног и осталог материјала 09.01.2015

Стране 13,16,17,18 – Куповина текстилног и осталог материјала 09.01.2015

Одговор на питање- Куповина текстилног и осталог материјала 09.01.2015

Обавештење о продужењу рока – Куповина текстилног и осталог материјала 15.01.2015

Измена КД – Куповина текстилног и осталог материјала 20.01.2015.

Стране 17,18 – Куповина текстилног и осталог материјала 20.01.2015.

Одговор на питање – Куповина текстилног и осталог материјала 20.01.2015.

Обавештење о продужењу рока – Куповина текстилног и осталог материјала 22.01.2015

Измена КД – Куповина текстилног и осталог материјала 22.01.2015

Страна 18

Одговор на питање – Куповина текстилног и осталог материјала 22.01.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Куповина текстилног и осталог материјала 03.03.2015