Потрошни материјал и прибор за ВО рад

Позив за подношење понуда – Потрошни материјал 01.12.2014.

Конкурсна документација – Потрошни материјал 01.12.2014.

Измена конкурсне документације – Потрошни материјал 09.12.2014.

Измена – Потрошни материјал 09.12.2014.

Одговор на питање – Потрошни материјал  15.12.2014.

Обавештење о продужењу рока – Потрошни материјал 26.12.2014

Одговор на питање – Потрошни материјал 26.12.2014

Измена КД – Потрошни материјал 30.12.2014

Стране 4,5 – Потрошни материјал 30.12.2014

Стране 10,14 – Потрошни материјал 30.12.2014

Стране 22,23,24,25 – Потрошни материјал 30.12.2014

Обавештење о продужењу рока – Потрошни материјал 05.01.2015

Измена КД – Потрошни материјал 05.01.2015

Стране 4,5 – Потрошни материјал 05.01.2015

Стране 6,7 – Потрошни материјал 05.01.2015

Стране 22,23,24,25 – Потрошни материјал 05.01.2015

Стране 26,27,28 – Потрошни материјал 05.01.2015

Одговор на питање – Потрошни материјал 05.01.2015

Обавештење о продужетку рока – Потрошни материјал 06.01.2015

Измена КД – Потрошни материјал 06.01.2015

Стране 6 и 7 – Потрошни материјал 06.01.2015

Стране 26,27,28 – Потрошни материјал 06.01.2015

Одговори на питања – Потрошни материјал 06.01.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА – Потрошни материјал 19.02.2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 1

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ПАРТИЈА 2