Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе ПУ „11. април“ обликована у 3 партије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе ПУ „11. април“ обликована у 3 партије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА – Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе ПУ „11. април“ обликована у 3 партије

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – Куповина дидактичких средстава 27.11.2013

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (СТРАНА 2) – Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе ПУ „11. април“ обликована у 3 партије

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (СТРАНЕ 10,13,14,17,18,19,28,29,31,35,38,39,42,53,58 и 60) – Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе ПУ „11. април“ обликована у 3 партије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – Куповина дидактичких средстава, играчака и спортских реквизита и дечје литературе за потребе у ПУ „11.април“  30.12.2013.