КАКО СЕ УЧИ КРЕАТИВНОСТ

Креативност је, наравно, нешто што се не учи и чему се дете не може подучавати, али како је предшколски узраст врло плодан период за развој најразличитијих потенцијала детета, важно је искористити га на најбољи могући начин и код детета „засејати“ креативан подстицај.

Деца имају урођену потребу за игром, па тако и за стваралаштвом и креативном игром, којој приступају без амбиције да постигну резултат који се естетски вреднује. Управо из тог спонтаног препуштања стваралачком импулсу и уживања у самом процесу, долази и сва свежина и искреност којом плени дечији ликовни израз.То је нешто што треба неговати што дуже, чувајући дете од било каквих стереотипа, шематских и имитативних приступа или процена према реалистичној слици света.

Дете у том периоду најчешће и не приказује саме предмете, појаве и бића, већ своју субјекивну слику, своје искуство, или свој емотивни однос према њима. Зато је свако „утеривање“ дечјег ствралачког израза у оквир и визуру одрасле особе грешка коју треба избегавати.

Да ли се онда треба уздржавати од сваког утицаја на дете?

Никако, јер иако су слобода , жеља за истраживањем и спонтаност много важнији за дечју креативност од вештине, постављање извесних захтева у савладавању ликовних техника или тема, уколико нису превише круто наметани, могу да представљају изазов, чије ће савлађивање бити додатни алат у дечјим рукама у представљању онога што откривају, осећају, или поручују.

За дете је цртеж један од начина за комуникацију са светом који га окружује. Ипак, далеко најбољи начин да код детета подстакнемо стваралаштво је да му развијамо критичко мишљење, подстичемо радозналост, флесибилност и машту као и слободу да одлучује (наравно, у неком примереном домену), јер ликовно стваралаштво је одраз целокупног развоја детета, а иза креативног дела је креaтивна личност детета.

Препорука:

Подстичите дете да поставља питања, омогућите му нова искуства, предложите му неки другачији угао гледања на ствари, играјте се „Шта би било кад би било“, постављајте му питалице и загонетке, откривајте заједно смешна лица на предметима, зградама, капијама, одведите га на изложбу, скрените му пажњу на детаље, мирисе, лепоту природе… и понудите му најразличитије материјале, боје и технике.

Татјана Иванишевић Радојковић,
стручни сарадник за ликовно васпитање