Зима у сликама у јаслама „Шећерко“

Деца јаслене групе вртића „Шећерко“ упознавали су се са зимским мотивима.