Игра луткама у јаслама „Шећерко“

Малишани старије јаслене групе јаслица „Шећерко“ кроз игру луткама, песму и игру улога, богатили су речник, развијали емпатију и осећај одговорности. Кроз подстицај вештине слушања и разговора подстицали смо комуникативност код деце.