Ритам рада и распоред активности у јаслама и вртићу

Од 06:00 до 08:30

 • Пријем деце;
 • Размена информација са родитељима;
 • Индивидуалне активности са медицинским сестрама / васпитачима деце;
 • Слободна игра у центрима интересовања;
 • Јутарње телесно вежбање – моторичке активности.

Од 08:30 до 09:00

 • Доручак.

Од 09:15 до 11:00

 • Васпитно – образовне активности за подстицање свих апсеката развоја (реализују се унапред испланиране мирне и динамичне активности које се смењују и прилагођене су узрасту деце јасленог и вртићког узраста);
 • Активности у дворишту, када то дозвољавају временски услови;
 • Активности у сали;
 • Активности у холу, уз музику.

Од 11:00 до 11:30

 • Мирне активности – цртање, друштвене игре, причање приче, и др.
 • Сређивање играчака и простора (собе, хола, сале, и др.)

Од 11:30 до 12:00

 • Ужина

Од 12:00 до 14:30

 • Пасивни одмор за све васпитне групе осим предшколске;
 • Реализација планираних активности Припремног предшколског програма за предшколске групе – цртање, друштвене игре, решавање задатака кроз игру и коришћењем свезака и радних листова са повременим паузама – лагане вежбе или покретна игра, игре памћења, боравак на отвореном уколико то дозвољавају временски услови.

Од 14:30 до 15:00

 • Ручак

Од 15:00 до 16:30

 • Васпитно – образовне, унапред планиране активности;
 • Активности на отвореном уколико то дозвољавају временски услови;
 • Индивидуални рад, рад у паровима и малим групама;

Од 16:30 до 17:00

 • Поподневна ужина;

Од 17:00 до 18:00

 • Слободна и усмерена игра прилагођена јасленом и вртићком узрасту, по центрима интересовања, у мањим групама или паровима са конструкторима, доминама, слагалицама, ликовне, музичке и говорне активности;
 • „Више од игре“ – поподневне радионице са родитељима, са различитим тематским садржајем у сваком објекту;
 • Одлазак деце и размена информација са родитељима.