Програм неге и васпитања деце узраста до три године

Основни циљеви у васпитно образовном раду у јаслама наше Установе су:

 • Подстцање раног учења и искуства
 • Поштовање развојних потреба деце раног узраста
 • Праћење интересовања деце
 • Индивидуализован приступ детету

Приоритетни задаци васпитно образовног рада у јаслама односе се на следећа подручја:

 • Подстицајна социо-емоционална « клима », адекватан ритам дневних активности и нега
 • Простор по мери детета
 • Подстицајна игра и играчка
 • Тимски рад професионалаца у јаслама и партнерска сарадња са родитељима

Садржаји који се обраћују са децом постављени су у програмске целине заједничког назива « Вртић као место живљења » :

 • « Дете и традиција »
 • « Дете и спорт »
 • « Дете и природа »
 • « Дете у свету уметности »
 • « Дете у свету науке »