Програм неге и васпитања деце узраста од три до шест година

Основни циљеви у васпитно образовном раду у вртићу наше Установе су:

  • Праћење дечијег развоја и напредовања у функцији подршке индивидуалног приступа дечијем развоју
  • Пружање подршке дечијој игри и учењу кроз заједничку делатност деце свих узраста, и деце и одраслих (позитиван однос према себи, другима и окружењу)

Приоритетни задаци васпитно образовног рада у вртићу односе се на следећа подручја:

  • Организовање и прилагођавање простора, средстава и материјала тако да децу воде ка истраживању и сазнавању
  • Развијање интерперсоналних односа међу децом
  • Стварање услова за континуиране размене међу децом свих узраста и у партнерском односу са одраслима

Садржаји који се обраћују са децом постављени су у програмске целине заједничког назива « Вртић као место живљења » :

  • « Дете и традиција »
  • « Дете и спорт »
  • « Дете и природа »
  • « Дете у свету уметности »
  • « Дете у свету науке »