Исхрана деце у вртићу

Правилна исхрана деце је један од главних услова за очување здравља, спречавање болести,правилан телесни раст и душевни развој. Правилна исхрана је посебно важна у предшколском узрасту када дете интензивно расте и развија се.

Да би се деци обезбедила здрава, укусна, прилагођена и здравствено исправна храна у вртићу брине читав тим: стручни сарадници за исхрану нутриционисти-дијететичари, радници у кухињи на припреми хране, сервирка у објекту.

Када се планира јеловник строго се поштују потребе дечјег организма у енергетским, градивним и заштитним материјама. Организација рада усмерена је на стварање најбољих услова рада и елеминисању могућих ризика приликом производње и дистрибуције хране.

У Предшколској установи „11. април“ храна се спрема у четири централне кухиње, одакле се дистрибуира по вртићима. Јеловник, количнина хране по детету, рецептруре и асортиман јела је уједначен за све вртиће Новог Београда.

Сви који учествују у организацији исхране деце у вртићима се труде да дечји оброци не буду само здрави исправни, већ и разноврсни, маштовити, и да буду добра основа за усвајање здравих навика.

Правилна исхрана предшколског детета

Пирамида исхране