ВОДИЧ КРОЗ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ 31-Jul-12 13:19

Поштовани родитељи,

На основу Правилника о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације (“Службени лист“ града Београда 43/09,5/10, 32/10 и 14/11) од 01.10.2012. године, сви корисници услуга (укључујући новоуписане по мајском Конкурсу 2012. године) да би остварили  неко од права утврђених Правилником, у обавези су да поднесу Захтев до  30.09.2012. године. Корисници услуга који имају двоје и више уписане деце по различитим облицима рада (у “целодневном облику рада“ и “ целодневном облику рада – програм припреме за школу“) треба да попуне два захтева, с тим што се уз један захтев прилаже сва неопходна документација, а уз други захтев треба само  у напомени навести да је документација поднета за дете, односно децу уз први захтев. Корисници услуга који имају децу уписану у Предшколске установе на различитим општинама, треба да  попуне два захтева, с тим што уз други захтев прилажу само потврде предшколске установе о упису детета у вртић ( у напомени навести да је документација поднета уз захтев на другој општини).

О свим правима корисници услуга могу се упознати из “Водича кроз правилник о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације“, који се налази на огласним таблама објеката Установе и на сајту ПУ “11.април“:  www.11april-nbgd.edu.rs