ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Одговорно лице за информације од јавног значаја у Предшколској установи „11 април“ – ВЛАЈКО ТОМАШЕВИЋ, правник
Телефон. 011/2603-042, електронска пошта: info@11april-nbgd.edu.rs