ДОБРОДОШЛИЦА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -ДОБРА НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА СА УГРАДЊОМ И ОДРЖАВАЊЕМ ОПРЕМЕ У КУХИЊАМА, ВЕШЕРАЈИМА СА СЕРВИСИРАЊЕМ КЛИМА УРЕЂАЈА

КД-набавка рез. делова са уградњом и одрж. опреме у кухињама и вешерајим…

Poziv za podnosenje ponude-Д 20-05

Измене конкурсне документације ЈН 20-05

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА ЗА ДЕЦУ ПРИМЉЕНУ ПО КОНКУРСУ 2020/21. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да ће се потписивање Уговора о дневном боравку детета у предшколској установи, за децу примљену по Конкурсу 2020/21.године, реализовати у вртићима од 24.08.-04.09.2020. године. Молимо вас да се у овом периоду јавите руководиоцу објекта. Родитељи који не потпишу Уговор у назначеном периоду, сматраће се да су одустали од уписа детета у вртић.

С поштовањем,
Централна уписна комисија

ОДБИЈЕНИЦЕ – НАЧИН ИЗДАВАЊА

ОДБИЈЕНИЦЕ

Захтев за одбијеницу можете поднети Комисији искључиво у електронској форми на мејл odbijenice@11april.rs или преко формулара еУправе.
Одбијеница или потврда да нисмо успели да вам нађемо место у нашим вртићима, издаје се на основу поднетог, а нереализованог захтева из конкурса или на основу накнадног захтева за пријем детета.
Наслов мејла:
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ – ОДБИЈЕНИЦА (42/ј-26-21 – ОДБИЈЕНИЦА)

Садржај мејла:
 Име и презиме детета, адреса пребивалишта
 Деловодни број захтева за пријем детета (из конкурса или накнадни захтев),
 ЈМБГ детета,
 Име и презиме подносиоца захтева (искључиво родитељ или старатељ!)
 Број личне карте или пасоша подносиоца захтева
 Мејл адреса подносиоца захтева за Одбијеницу
– Да ли сте по конкурсу за упис деце у 2020/21. години конкурисали у неку од београдских установа? Наведите назив установе, уколико је одговор потврдан.

Начин издавања одбијенице
Након обраде захтева, на мејл подносиоца или кроз протокол еУправе, послаћемо Вам деловодни број.
Другог радног дана након добијања деловодног броја у термину од 8.30h до 10.00h, долазите по одбијеницу у Народних хероја 12а, канцеларија бр.3, Централна уписна комисија.

Родитељи који су током Конкурса, приликом подношења захтева за упис нагласили да су првенствено заинтересовани за добијање одбијенице, такође морају на овај начин да поднесу захтев за добијање одбијенице.

Уколико захтевате одбијенице за више деце морате поднети захтев за свако дете – мејл са горе наведеним обавезним подацима.
Детаљније

ОДГОВОРИ НА ЖАЛБЕ НА РЕЗУЛТАТЕ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ

ОДГОВОРИ НА ЖАЛБЕ
Одговоре на жалбе, ковертиране на име подносиоца и са одговарајућим деловодним бројем, можете преузети у петак 26.06.2020. почев од 12 часова, у вртићу за који сте поднели жалбу.
РАД КОМИСИЈЕ У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ
Сви послови са родитељима по разним питањима и на даље, обављаће се електронским путем.
Преузимање одбијеница је лично и то сваког четвртка од 9 до 16 часова у Народних хероја 12а, канцеларија бр.3, Централна уписна комисија.

ЖАЛБЕ – НАЧИН ПОДНОШЕЊА

ЖАЛБЕ

Рок за подношење жалбе на резултате конкурса је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце, од 08.06. до 17.06.2020.год.
Жалбе можете поднети Комисији искључиво у електронској форми на мејл komisija@11april-nbgd.edu.rs
Форма и начин упућивања жалбе
Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми:
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ЖАЛБА
Нпр: ( 36/ј-26-21, 0306019716237 – ЖАЛБА )
Садржај мејла:
У прилогу имате формулар жалбе који треба попунити. Након тога га приложити у облику ворд или пдф документа или ако је ручно попуњен усликати – скенирати и приложити у мејл. Тако послату жалбу ми штампамо и прилажемо уз ваш предмет који након тога поново разматрамо.
ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ 11 АПРИЛ pdf
Прилог:
Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату. Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
Добићете повратни мејл као потврду да је ваша жалба примљена као и деловодни број жалбе.
Одговори на жалбе биће ковертирани и могуће их је преузети у првоименованом вртићу из вашег захтева за упис детета, и то почев од 26.06.2020.
Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.

РЕЗУЛТАТИ – КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ 2020-2021. ГОДИНЕ

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ УПИСАНЕ ДЕЦЕ И СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЖАЛБИ И ОДБИЈЕНИЦА НАЛАЗЕ СЕ У ОДЕЉКУ СА ДЕСНЕ СТРАНЕ ПОД НАЗИВОМ УПИС ДЕЦЕ ИЛИ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:

http://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/ .

ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ 11АПРИЛ pdf.

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА УПИС ДЕЦЕ

Поштовани родитељи,

Резултати Конкурса за упис деце, биће објављени 08.06.2020. године у 12часова на САЈТУ УСТАНОВЕ као и на улазним вратима вртића за који сте конкурисали (вртић који сте навели под редним бројем 1 у поднетом захтеву).
Рок за подношење жалбе на резултате конкурса је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце, од 08.06. до 17.06.2020.год.

Детаљније информације на страници:
http://11april-nbgd.edu.rs/upis-dece-u-nase-vrtice/ .

ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ 11АПРИЛ pdf.

С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „11. април“

ШТА ЈЕ РАВНОТЕЖА И ЗАШТО ЈЕ ВАЖНА ЗА ДЕЦУ

Припремио Дамир Мујчиновић, дефектолог васпитач

ВАШЕ ДЕТЕ ИМА ИЗЛИВЕ БЕСА? САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

Припремила Ана Бућан, психолог

КВИЗ – ЦВЕТНА АЗБУКА

Припремила Тања Дојић, психолог
Поштовани родитељи, драга децо,
У претходном квизу „Биљне културе“, обећали смо да ћемо један од наредних посветити појединим културама. Ево квиза: „Цветна азбука“ који поред тога што је прилика да предшколци провере своја знања о цветним културама и добију идеје за нов украс у дому, прилика је и за игру: „На слово, на слово“. На једном слајду дато је једно слово азбуке и фотографије три различита цвета, од којих име само једног цвета почиње датим словом. На следећем слајду дат је одговор.Обратите пажњу на боје и детаље по којима се цветови разликују, у одговору сазнајте нешто о изгледу, пореклу, узгајању … цвећа и поделите сазнање са укућанима, другарима …По жељи, допуните квиз.

АКТИВНОСТИ ЗА ВРТИЋ 6

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ДО ТРИ ГОДИНЕ 6

ПОНОВО РАДИ ВРТИЋ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

КВИЗ О БИЉКАМА

Припремиле Тања Дојић, психолог и Јелена Тришић Стајић, педагог

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА КОМУНИКАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ

Припремиле Марина Савић, Маја Јововић, логопеди

ПРЕПОРУКЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ПРЕДШКОЛАЦА

припремила Јелена Шујица Станојевић. психолог

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ВРТИЋ 5

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ДО ТРИ ГОДИНЕ 5

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 4

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ ДО ТРИ ГОДИНЕ 4

СРПСКА УМЕТНИЧКА БАШТИНА – АКТИВНОСТИ

Припремила Татјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник за ликовно

ЈЕДАН ДАН СА ДЕТЕТОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Припремила Ксенија Коваленко Марковић, педагог

СКРИВЕНЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

СТИМУЛАЦИЈА РАЗВОЈА МОТОРИКЕ

Како на једноставан начин у кућним условима стимулисати развој грубе, фине моторике и графомоторике
Припремила Марина Савић, логопед

УСКРШЊЕ АКТИВНОСТИ ВРТИЋ

УСКРШЊЕ АКТИВНОСТИ ЈАСЛЕ

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 3

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 3

ДЕТЕ И КУЋНИ ПОСЛОВИ

Припремила Марина Принчевац, педагог

СКРИВЕНЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

ИДЕЈЕ ЗА УСКРШЊЕ АКТИВНОСТИ

Припремила Татјана Иванишевић Радојковић, стручни сарадник за ликовно

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „11. АПРИЛ“ ДАНАС СЛАВИ СЛАВУ

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА У ДОБА КУЋНЕ ИЗОЛАЦИЈЕ

Припремила Душица Чолаковић, педагог

ТЕХНИКЕ РЕЛАКСАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ

Припремила Јелена Шујица Станојевић, психолог

АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 2


АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦУ 2